Placeholder image
Placeholder image
Ønsker du å kjøpe dette bildet på fotopapir (uten Lions-logo) - eller andre bilder fra vår årskalender - vennligst send oss en melding via linken «Kontakt oss» om hvilket bilde(r) du måtte ønske å kjøpe.

A3-format (42,0 x 29,7 cm.) på fotopapir uten ramme / kr. 150,- pluss eventuell porto.
A3-format (47,6 x 37,6 cm.) på fotopapir med ramme / kr. 350,- pluss eventuell porto.

Lions Club Halden:
Lions Club Halden er en humanitær organisasjon som bidrar med hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt:
Lions hjelpearbeid i lokalmiljøet rettes mot barn, ungdom og eldreomsorg. Dette innebærer blant annet forebyggende arbeid mot rusmisbruk og tiltak for funksjonshemmede.

Nasjonalt:
Lions Røde Fjær har blitt en kjent innsamlingsaksjon som foregår hvert femte år, mens Lions Tulipanaksjon foregår årlig - og i den forbindelse kan nevnes; «Nei til narkotika» - «Lions Førerhundskole» og forebyggende arbeid mot rusmisbruk.

Internasjonalt:
Bistandsarbeid som skole- og vannprosjekter, samt fadderordning for skolebarn. Andre stikkord er; Katastrofeberedskap, ungdomsutveksling og internasjonale hjelpefond, samt øyehelse-prosjekter i Uganda, Malawi og Zambia.


Placeholder image
Placeholder image